Live manual

Debian Live

<< previous toc next >>

Debian Live Manual

O Debian Live Project

2. O Debian Live Project

2.1 Motywacja

2.1.1 Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?

Gdy Debian Live Project został zainicjowany, było już dostępnych kilka systemów live opartych na Debianie i które teraz świetnie się spisują. Z punktu widzenia Debian większość z nich ma jednak jedną lub więcej z następujących wad:

_ * Są dostarczane z jądrem systemu zawierającym dodatkowe łaty, które nie są częścią Debian.

2.1.2 Czemu tworzyć nasz własny system live?

Debian to Uniwersalny system operacyjny: Debian będzie posiadał system live do przetestowania i dokładnego zaprezentowania systemu Debian z następującymi głównymi zaletami:

2.2 Filozofia

2.2.1 Tylko niezmienione pakiety z działu Debian "main"

Będziemy używać tylko pakietów z repozytorium Debian w sekcji "main". Sekcja "non-free" nie jest częścią Debian, a zatem nie może być używana do budowania oficjalnych obrazów systemu live.

Nie będziemy zmieniać żadnych pakietów. Zawsze, gdy będziemy musieli coś zmienić, zrobimy to w porozumieniu z opiekunem tego pakietu w Debianie.

W drodze wyjątku, nasze własne pakiety, takie jak live-boot, live-build lub live-config mogą być zastosowane tymczasowo z własnego repozytorium z przyczyn rozwojowych (np. do tworzenia zrzutów rozwojowych). Zostaną one przesłane do Debian na bieżąco.

2.2.2 Bez konfiguracji pakietów systemu live

Na tym etapie nie będziemy dostarczać lub też instalować przykładowych lub alternatywnych konfiguracji pakietów. Wszystkie pakiety będą użyte w u ich podstawowych konfiguracjach takich jakie są po normalnej instalacji Debian.

Za każdym razem, gdy potrzebujemy innej domyślnej konfiguracji, zrobimy to w porozumieniu z opiekunem pakietu w Debianie.

System do konfigurowania pakietów jest dostarczony przez użycie debconf'a; umożliwiając instalację niestandardowo skonfigurowanych pakietów w Twoim niestandardowo stworzonym obrazie systemu live. A dla prekompilowanych obrazów live zdecydowaliśmy, aby pozostawić pakiety w swojej domyślnej konfiguracji, chyba że będzie to absolutnie niezbędne do pracy w środowisku live. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, wolimy dostosowywać pakiety w archiwum Debian, aby lepiej pracowały w systemie live w porównaniu do dokonywania zmian w live toolchain lub {konfiguracji obrazu prekompilownego} # klonuj-konfiguracja-przez-git. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie dostosowywania.

2.3 Kontakt


<< previous toc next >>