Live manual

Debian Live

<< previous toc next >>

Debian Live Manual

Wnoszenie wkładu do tego projektu

13. Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wnosząc swój wkład należy jasno określić posiadacza jego praw autorskich i zawrzeć wszelkie stosowane oświadczenie licencjonowania. Należy pamiętać, że aby zmiany były zaakceptowane, wkład musi być licencjonowany na tej samej licencji co reszta dokumentów, a mianowicie, GPL w wersji 3 lub nowszej.

Contributions to the project, such as translations and patches, are greatly welcome. Anyone can send merge requests. The projects are hosted on Salsa: ‹https://salsa.debian.org/live-team› follow Salsa's documentation for instructions on how to contribute.

Nawet jeżeli wszystkie zmiany mogą być później zweryfikowane, prosimy abyś używał zdrowego rozsądku i tworzył dobre zmiany opisane dobrym komentarzem.

_ * Wysyłaj zmiany osobno. To znaczy; nie mieszaj niepowiązanych ze sobą rzeczy w tej samej zmianie. Dodać osobną zmianę dla każdej rzeczy, którą zmieniasz.

13.1 Translation of man pages

You can also contribute to the project working on the translation of the man pages for the different live-* packages that the project maintains. The procedure is different depending on whether you are starting a translation from scratch or continue working on an already existing one:

If you want to maintain the translation of an already existing language you have to make your changes to your manpages/po/${LANGUAGE}/*.po file or files and then run make rebuild from inside the manpages/ directory. This will update the actual man pages in manpages/${LANGUAGE}/*

In order to add a new translation of any of the project's man pages you have to follow a similar procedure. It could be summarized as follows:

Remember that you will have to add all the directories and files, then make the commit and finally push to the git server.


<< previous toc next >>