Live manual

Debian Live

<< previous toc next >>

Debian Live Manual

Dostosowywanie Instalatora Debiana

12. Dostosowywanie Instalatora Debiana

Obrazy systemów live mogą być zintegrowane z Instalatorem Debiana. Istnieje wiele różnych typów instalacji, różniących się tym, co jest załączone w obrazie i jak działa instalator.

Proszę zwrócić uwagę na uważne wykorzystanie wielkich liter, podczas odnoszenia się do "Debian Installer" (ang. Instalatora Debiana) w tej sekcji - kiedy jest stosowany tak, że odnosi się wyraźnie do oficjalnego instalatora dla systemu Debian, a nie cokolwiek innego, to jest często postrzegana w skrócie jako "d-i".

12.1 Typy Instalatora Debiana

Trzy główne rodzaje instalatora to:

Instalator Debiana "Normal": To jest normalny obraz systemu live z oddzielnym jądrem i initrd, który (gdy wybrany z odpowiedniego menu programu ładującego) uruchamia do standardowej instancji Instalatora Debiana, tak jakby pobrano obraz płyty Debiana i uruchomiło się go. Obrazy zawierające system typu live i inny niezależny instalator są często określane jako "połączone obrazy" (ang. combined images).

Na takich obrazach, Debian jest instalowany przez pobieranie i instalowanie pakietów .deb za pomocą debootstrap, z lokalnych mediów lub jakiegoś opartego na sieci, w wyniku czego domyślny systemu Debian jest instalowany na dysku twardym.

Cały proces może być zapisany w pliku preseed i dostosowany na wiele różnych sposób, przeczytaj odpowiednie strony w instrukcji Instalatora Debiana, aby uzyskać więcej informacji. Kiedy utworzysz działający plik preseed, live-build może automatycznie umieścić go w Twoim obrazie i włączyć go dla Ciebie.

Instalator Debiana "Live": To jest obraz systemu live z oddzielnym jądrem i initrd, który (gdy wybrany z odpowiedniego menu programu ładującego) uruchamia do instancji Instalatora Debiana.

Instalacja będzie przebiegać w identyczny sposób do instalacji "normalnej" opisanej powyżej, ale na tym samym etapie instalacji, zamiast używać debootstrap aby pobrać i zainstalować pakiety, systemu plików obrazu live zostanie skopiowany do celu. Jest to możliwe dzięki specjalnym pakiecie udeb zwanym live-installer.

Po tym etapie, Instalator Debiana kontynuuje normalnie, instalując i konfigurując elementy, takie jak programy ładujące i lokalnych użytkowników, itp.

Uwaga: aby zapewnić wsparcie dla wpisów zarówno normalnych i instalatora live w bootloaderze (ang. programie ładującym) na tym samym nośniku live, należy wyłączyć instalatora live przez wpis w pliku preseed live-installer/enable=false.

Instalator Debiana "Desktop": Niezależnie od wybranego rodzaju Instalatora Debiana, di może zostać uruchomiony z pulpitu, klikając na jego ikonę. Jest bardziej przyjazny użytkownikowi w niektórych sytuacjach. W celu skorzystania z tej opcji, pakiet debian-installer-launcher musi zostać uwzględniony.

Należy pamiętać, że domyślnie, live-build nie obejmuje obrazów Instalatora Debiana w obrazach, musi to być sprecyzowane przez lb config. Również należy również pamiętać, że aby działał "Desktop Installer" (ang. instalator uruchamiany z poziomu pulpitu) to jądro systemu live musi być zgodne z jądrem wykorzystywanym przez d-i dla określonej architektury. Na przykład:

$ lb config --architectures i386 --linux-flavours 586 \
         --debian-installer live
$ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/my.list.chroot

12.2 Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding

As described in the Debian Installer Manual, Appendix B at ‹https://www.debian.org/releases/stable/i386/apb.en.html›, "Preseeding provides a way to set answers to questions asked during the installation process, without having to manually enter the answers while the installation is running. This makes it possible to fully automate most types of installation and even offers some features not available during normal installations." This kind of customization is best accomplished with live-build by placing the configuration in a preseed.cfg file included in config/includes.installer/. For example, to preseed setting the locale to en_US:

$ echo "d-i debian-installer/locale string en_US" \
         >> config/includes.installer/preseed.cfg

12.3 Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Do celów doświadczalnych lub debugowania, możesz zechcieć dołączyć lokalnie zbudowany element di w paczce udeb. Należy umieścić je w config/packages.binary/, aby włączyć je do obrazu. Również dodatkowe lub zamienne pliki i katalogi mogą być zawarte w initrd instalatora, w sposób podobny do Uwzględnianie lokalne live/chroot, poprzez umieszczenie materiałów w config/includes.installer/.


<< previous toc next >>