Live manual

Debian Live

<< previous toc next >>

Debian Live Manual

Dostosowywanie obrazu binarnego

11. Dostosowywanie obrazu binarnego

11.1 Programy ładujące (ang. Bootloadery)

live-build używa syslinux i niektórych jego pochodnych (w zależności od typu obrazu) w domyślnym programie ładującym (ang. bootloader). Można je łatwo dostosować do własnych potrzeb.

W celu wykorzystania pełnego motywu, skopiuj /usr/share/live/build/bootloaders do config/bootloaders i ​​edytuj tam te pliki. Jeśli nie chcesz się martwić modyfikacją wszystkich obsługiwanych konfiguracji programu ładującego (ang. bootloader), tylko zapewnienie lokalnego zmodyfikowaną kopię jednego z typu programów, np. * {isolinux} * w # {config / programy ładujące / isolinux} # wystarczy też, w zależności od przypadku użycia.

Podczas modyfikacji jednego z domyślnych motywów, jeśli chcesz korzystać z indywidualnego obrazu tła, który będzie wyświetlany razem z menu startowym, dodaj obraz splash.png 640x480 pikseli. Następnie usuń plik splash.svg.

Istnieje wiele możliwości, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian. Na przykład, pochodne syslinux mają domyślnie skonfigurowany limit czasowy (ang. timeout) na 0 (zero), co oznacza, że wstrzymają się one na czas nieokreślony na w ich ekranie powitalnym aż do naciśnięcia klawisza.

Aby zmienić limit czasowy podczas rozruchu w domyślnym obrazie iso-hybrid wystarczy zmienić domyślny plik isolinux.cfg określając limit czasu (ang. timeout) w jednostkach 1/10 sekundy. Zmodyfikowany isolinux.cfg uruchamiający rozruch po pięciu sekundach byłby podobny do tego:

include menu.cfg
default vesamenu.c32
prompt 0
timeout 50

11.2 Metadane ISO

Podczas tworzenia binarnego obrazu ISO9660, można korzystać z następujących opcji, aby dodać różne metadane tekstowe do obrazu. To może pomóc w identyfikacji wersji lub konfiguracji obrazu bez uruchamiania go.


<< previous toc next >>