Live manual

Debian Live

<< previous toc next >>

Debian Live Manual

Instalacja

3. Instalacja

3.1 Wymagania

Budowanie obrazów systemu live ma bardzo niewielkie wymagania systemowe:

Należy pamiętać, że użycie Debiana lub dystrybucji pochodzącej od Debian nie jest wymagane - live-build będzie działać na prawie każdej dystrybucji spełniającej powyższe wymagania.

3.2 Instalowanie live-build

Możesz zainstalować live-build na wiele różnych sposobów:

Jeśli używasz Debiana, zalecanym sposobem jest zainstalowanie live-build poprzez repozytorium Debiana.

3.2.1 Z repozytorium Debiana

Zwyczajnie zainstaluj live-build jak każdą inną paczkę:

# apt-get install live-build

3.2.2 Ze źródła

live-build jest opracowana z wykorzystaniem systemu kontroli wersji Git. W systemach opartych na Debianie, jest on dostarczany przez pakiet git. Aby sprawdzić najnowszy kod, wykonaj:

$ git clone https://salsa.debian.org/live-team/live-build.git

Możesz zbudować i zainstalować własną paczkę Debiana wykonując:

$ cd live-build
$ dpkg-buildpackage -b -uc -us
$ cd ..

Teraz zainstaluj którąkolwiek świeżo zbudowaną paczkę #{.deb}, wedle wyboru, np.

# dpkg -i live-build_4.0-1_all.deb

Możesz również zainstalować live-build bezpośrednio w swoim systemie wykonując:

# make install

i odinstalować go wykonując:

# make uninstall

3.3 Instalowanie live-boot i live-config

Uwaga: Nie musisz instalować live-boot lub live-config w systemie do tworzenia niestandardowych systemów żywych. Jednak ten sposób nie zaszkodzi i jest przydatny do celów porównawczych. Jeśli chcesz tylko przejrzeć dokumentację, możesz zainstalować pakiety live-boot-doc i live-config-doc oddzielnie.

3.3.1 Z repozytorium Debiana

Zarówno live-boot oraz live-config są dostępne w repozytorium Debiana, tak jak w Instalacji live-build.

3.3.2 Ze źródła

Aby używać najnowszych źródeł z repozytorium GIT, użyj poniższego polecenia. Proszę upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami wymienionymi w Warunkach.

$ git clone https://salsa.debian.org/live-team/live-boot.git
$ git clone https://salsa.debian.org/live-team/live-config.git

Poradź się podręcznikiem man pakietół live-boot i live-config aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania, jeżeli to jest Twój powód do budowania tych pakietów ze źródeł.

Musisz budować obraz albo na dystrybucji docelowej lub w środowisku chroot zawierającym platformę docelowej: oznacza to, czy celem jest buster to obraz należy budować na buster.

Używaj osobistych konstruktorów takich jak pbuilder lub sbuild, jeżeli istnieje potrzeba zbudowania live-boot na dystrybucji docelowej, która różni się od systemu budowania. Na przykład, dla obrazów buster live, zbuduj live-boot w środowisku chroot buster. Jeśli dystrybucja docelowa zgadza się z dystrybucją systemu kompilacji, można wtedy zbudować bezpośrednio na wbudowanym systemie, używając dpkg-buildpackage (dostarczanego przez pakiet dpkg-dev) :

$ cd live-boot
$ dpkg-buildpackage -b -uc -us
$ cd ../live-config
$ dpkg-buildpackage -b -uc -us

Przez to, że live-boot i live-config są instalowane przez system live-build, instalacji pakietów w systemie gospodarza nie jest wystarczająca: należy traktować wygenerowane pliki deb jak inne pakiety niestandardowe.. Ponieważ z reguły celem budowania ze źródła jest testowanie nowe rzeczy w krótkim okresie przed oficjalną premierą, poinstruuj się Instalowanie zmodyfikowanych paczek innych firm, aby tymczasowo umieścić odpowiednie pliki w konfiguracji. W szczególności należy zauważyć, że oba pakiety są podzielone na rodzajowe części, część dokumentacji i jeden lub więcej części dodatkowych. Obejmują część rodzajową, tylko jeden back-end (część dodatkowa) dopasowana do konfiguracji i ewentualnie część dokumentacji. Zakładając, że budujesz obraz live w bieżącym katalogu i wszystkie wygenerowane paczki .deb dla pojedynczej wersji obu pakietów znajdują się w katalogu powyżej, te polecenia bash skopiują wszystkie odpowiednie pakiety, w tym domyślne dla nich back-endy:

$ cp ../live-boot{_,-initramfs-tools,-doc}*.deb  config/packages.chroot/
$ cp ../live-config{_,-sysvinit,-doc}*.deb  config/packages.chroot/


<< previous toc next >>