Live manual

Debian Live

  next >> 

Debian Live Manual

Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>

Debian Live Manual

O tym podręczniku

O tym podręczniku

1. O tym podręczniku

1.1 Dla niecierpliwych
1.2 Definicje
1.3 Autorzy
1.4 Wnoszenie wkładu do tego dokumentu
1.4.1 Nanoszenie zmian
1.4.2 Tłumaczenie

O Debian Live Project

2. O Debian Live Project

2.1 Motywacja
2.1.1 Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?
2.1.2 Czemu tworzyć nasz własny system live?
2.2 Filozofia
2.2.1 Tylko niezmienione pakiety z działu Debian "main"
2.2.2 Bez konfiguracji pakietów systemu live
2.3 Kontakt

Użytkownik

Instalacja

3. Instalacja

3.1 Wymagania
3.2 Instalowanie live-build
3.2.1 Z repozytorium Debiana
3.2.2 Ze źródła
3.3 Instalowanie live-boot i live-config
3.3.1 Z repozytorium Debiana
3.3.2 Ze źródła

Podstawy

4. Podstawy

4.1 Co to jest system live?
4.2 Pierwsze kroki: budowanie obrazu ISO-hybrydy
4.3 Korzystanie z hybrydowego obrazu ISO live
4.3.1 Wypalanie obrazu ISO na fizycznym nośniku
4.3.2 Kopiowanie obrazu ISO-hybrydy na nośnik USB
4.3.3 Wykorzystanie przestrzeni pozostałej na nośniku USB
4.3.4 Uruchamianie nośnika live
4.4 Używanie wirtualnej maszyny do testowania
4.4.1 Testowanie obrazu ISO z użyciem QEMU
4.4.2 Testowanie obrazu ISO z użyciem VirtualBox'a
4.5 Budowanie i używanie obrazu HDD
4.6 Budowanie obrazu netboot
4.6.1 Serwer DHCP
4.6.2 Serwer TFTP
4.6.3 Serwer NFS
4.6.4 Netboot testing HowTo
4.6.5 Qemu
4.7 Webbooting
4.7.1 Getting the webboot files
4.7.2 Uruchamianie obrazów webboot

Przegląd narzędzi

5. Przegląd narzędzi

5.1 Pakiet live-build
5.1.1 Polecenie lb config
5.2 Wcięcia
5.2.1 Polecenie lb build
5.2.2 Polecenie lb clean
5.3 Pakiet live-boot
5.4 Pakiet live-config

Zarządzanie konfiguracją

6. Zarządzanie konfiguracją

6.1 Radzenie sobie ze zmianami konfiguracji
6.1.1 Czemu używać automatycznych skryptów? Co one robią?
6.1.2 Użyj przykładowych automatycznych skryptów
6.2 Klonowanie konfiguracji opublikowanej przez Git

Dostosowywanie zawartości

7. Opis dostosowywania

7.1 Konfiguracja podczas kompilacji vs. podczas uruchamiania systemu
7.2 Etapy kompilacji
7.3 Uzupełnienie lb config plikami
7.4 Zadania dostosowywania

Dostosowywanie instalacji pakietów

8. Dostosowywanie instalacji pakietów

8.1 Źródła pakietu
8.1.1 Dystrybucja, działy archiwum i tryb
8.1.2 Serwery lustrzane dystrybucji
8.1.3 Serwery lustrzane dystrybucji używane podczas budowania obrazu
8.1.4 Serwery lustrzane dystrybucji użyte podczas uruchomienia
8.1.5 Dodatkowe repozytoria
8.2 Wybieranie pakietów do instalacji
8.2.1 Lista pakietów
8.2.2 Używanie metapakietów
8.2.3 Lokalna lista pakietów
8.2.4 Lokalna lista pakietów binarnych
8.2.5 Wygenerowana lista pakietów
8.2.6 Używanie instrukcji warunkowych w listach pakietów.
8.2.7 Usuwanie pakietu podczas instalacji
8.2.8 Pulpit i zadania językowe
8.2.9 Rodzaj jądra i wersja
8.2.10 Niestandardowe jądra
8.3 Instalowanie zmodyfikowanych pakietów lub pakietów innych firm
8.3.1 Używanie packages.chrootdo instalacji niestandardowych pakietów
8.3.2 Używanie repozytoriium APT aby zainstalować niestandarkowe pakiety
8.3.3 Niestandardowe pakiety i APT
8.4 Konfigurowanie APT podczas kompilacji
8.4.1 Wybieranie apt lub aptitude
8.4.2 Używanie serwera proxy z APT
8.4.3 Podkręcanie APT celu zaoszczędzenia miejsca
8.4.4 Przekazywanie opcji do apt lub aptitude
8.4.5 Pinning APT

Dostosowywanie zawartości

9. Dostosowywanie zawartości

9.1 Uwzględnianie
9.1.1 Lokalnie uwzględniane w chroot/live
9.1.2 Lokalnie uwzględniane dane binarne
9.2 Haki
9.2.1 Chroot local hooks
9.2.2 Lokalne haki binarne
9.2.3 Haki podczas uruchamiania
9.3 Wstępne ustawienie pytań Debconfa (Preseeding)

Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10. Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10.1 Personalizacja użytkownika live
10.2 Ustawianie lokalizacji i języka
10.3 Persistence
10.3.1 Plik persistence.conf
10.3.2 Używanie więcej niż jednego magazynu persistence
10.3.3 Using persistence with encryption

Dostosowywanie obrazu binarnego

11. Dostosowywanie obrazu binarnego

11.1 Programy ładujące (ang. Bootloadery)
11.2 Metadane ISO

Dostosowywanie Instalatora Debiana

12. Dostosowywanie Instalatora Debiana

12.1 Typy Instalatora Debiana
12.2 Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding
12.3 Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Projekt

Wnoszenie wkładu do tego projektu

13. Wnoszenie wkładu do tego projektu

13.1 Translation of man pages

Zgłaszanie błędów

14. Zgłaszanie błędów

14.1 Znane problemy
14.2 Spróbuj wykonać parę kroków
14.3 Przebuduj od zera
14.4 Używaj aktualnych pakietów
14.5 Zbierz potrzebne informacje
14.6 Wyizoluj prawdopodobną wadę, jeśli to możliwe
14.7 Wybierz odpowiedni pakiet dla którego zgłaszasz błąd
14.7.1 W czasie budowania podczas ładowania początkowego (bootstrapping)
14.7.2 W czasie budowania podczas instalacji pakietów
14.7.3 W czasie uruchamiania
14.7.4 W czasie gdy system jest już uruchomiony
14.8 Gdzie zgłaszać błędy

Styl Kodowania

15. Styl Kodowania

15.1 Kompatybilność
15.2 Wcięcia
15.3 Zawijanie
15.4 Zmienne
15.5 Różne

Przykłady

Przykłady

16. Przykłady

16.1 Używanie przykładów
16.2 Samouczek 1: Domyślny obraz
16.3 Samouczek 2: Narzędzie przeglądarka
16.4 Samouczek 3: Spersonalizowany obraz
16.4.1 Pierwsza zmiana
16.4.2 Druga zmiana
16.5 Kiosk-klient serwera VNC
16.6 A minimal image for a 256MB USB key
16.7 Pulpit GNOME w lokalnym języku oraz instalator

Dodatek

Przewodnik redakcyjny

17. Przewodnik redakcyjny

17.1 Wytyczne dla autorów
17.1.1 Funkcje językowe
17.1.2 Procedury
17.2 Wytyczne dla tłumaczy
17.2.1 Wskazówki tłumaczenia

Metadata

SiSU Metadata, document information

Rights: Copyright: Copyright (C) 2006-2015 Live Systems Project, Copyright (C) 2016-2023 The Debian Live team
License: This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

The complete text of the GNU General Public License can be found in /usr/share/common-licenses/GPL-3 file.